Testamente Hedemora

Testamente

Många vill försäkra sig om att ”rätt” person/personer/organisationer är den som en gång ska ärva.

Jag hjälper till att bringa klarhet i hur du kan utforma ditt testamente, så att det följer din önskan.

Kontakta oss

När du behöver hjälp med att skriva testamente i Hedemora eller i Dalarna med omnejd!