Bouppteckning Hedemora

Bouppteckning

Vid dödsfall hjälper jag till med myndighetskontakter och framtagande av handlingar som behövs för bouppteckning samt upprättande av den.

Om ni är två eller fler dödsbodelägare, så behövs, i många fall, även upprättas en arvskifteshandling, självklart så hjälper jag till, med upprättande av detta. Jag hjälper även till att söka lagfart, om en fastighet ingår i dödsboets tillgångar.

Kontakta oss

När du behöver hjälp med bouppteckning i Hedemora eller i Dalarna med omnejd!