Verksamheten avvecklas 2024

Verksamheten kommer att avvecklas 31/12 2024. 
Därför åtar jag mig inte några nya uppdrag.